Najświeższe informacje na temat warsztatów umieszczane są na naszym FanPage, polana_wilanow 

 

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców to cykl spotkań, który ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rozwoju dziecka oraz jego umiejętności. Udział w nich pozwoli na radzenie sobie w nowych i trudnych dla każdego rodzica sytuacjach związanych z wychowaniem małego człowieka.

Tematy spotkań:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
  • przygotowanie dziecka do pójścia do przedszkola/ szkoły
  • kary, nagrody, konsekwencje

Celem konsultacji jest pomoc Państwu w postępowaniu z dzieckiem w sytuacjach, w których macie Państwo wątpliwość czy postępujecie odpowiednio. Spotkania prowadzi pedagog stosując współczesną wiedzę, dzięki czemu spojrzą Państwo z dystansu na swoje problemy z dziećmi.

Ponadto w oparciu o analizę swoich postaw i metod wychowawczych będą mogli Państwo uświadomić swój osobisty wkład w sytuację dziecka i relacje z nim oraz wypracować nowe metody kontaktowania się z nim.