Zmysłowisko

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 10 miesiąca życia do 2 lat. Odbywają się w piątki o godzinie 13:00. Trwają 45 minut.

Zajęcia to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata, a dla rodziców inspiracja do wspólnej zabawy w domu. Podczas zajęć wykorzystywane są ogólnie dostępne przedmioty, które występują w roli edukacyjnych zabawek. To czas na pogłębienie relacji z dzieckiem i wspieranie jego rozwoju. Odnajdując sens w zabawie dzieci mają szansę do chlapania, brudzenia, gilgotania, czy turlania po podłodze. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają świat z pomocą wszystkich zmysłów, czerpią inspirację z pedagogiki Marii Montessori i Froebla, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, metody aktywnego słuchania muzyki.

 

 

Sensoplastyka®

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Odbywają się w środy o godzinie 13:30. W TRYBIE CO 2 TYGODNIE

Sensoplastyka® to zajęcia stworzone z myślą o dzieciach ciekawych świata. Uczestnicy zajęć mają okazję na poznanie niecodziennych technik plastycznych z użyciem przedmiotów codziennego użytku. Sensoplastyka® stymuluje optymalny rozwój całego organizmu dziecka poprzez wpływanie na wszystkie zmysły – wzroku, smaku, słuchu, węchu oraz dotyku. W czasie zajęć dzieci mają szansę na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wsparcie rozwoju zmysłów i mowy, usprawnienie ruchowe. Materiały sensoryczne wykorzystywane w trakcie zajęć są bezpiecznymi produktami spożywczymi. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe proszone są o zabranie ze sobą ubrań na przebranie- zajęcia są mocno brudzące.

 

Multi-Senses

To zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych dzieciach od 6 miesiąca życia do 2 lat. Odbywają się one w poniedziałki o godzinie 10:00 i trwają 45 minut.

Ze względu na wrodzoną ciekawość świata człowiek od urodzenia uczy się go poznawać, odczuwać i rozumieć. Kierując tymi procesami w odpowiedni sposób możemy sprawić, że przebiegną one w sposób prawidłowy, a przeżywane w ich trakcie emocje w pozytywny sposób wpłyną na dalszy rozwój naszego dziecka. Zajęcia „Multi-senses” wskażą, w jaki sposób spędzać z dzieckiem czas, tak, aby świadomie rozpoznawało i odczuwało bodźce. W trakcie zajęć postaramy się o to, by w prawidłowy sposób kształtować i rozwijać spostrzegawczość, pamięć krótkotrwałą i długotrwałą, koordynację ruchową, umiejętności społeczne, wrażliwość na bodźce.

 

Sensoranki 
Zajęcia ogólnorozwojowe stworzone dla dzieci do 2 lat. Odbywają się w środy o godzinie 10:00 i trwają 45 minut.
Będziemy się brudzić, chlapać, turlać po podłodze, gilgotać i znajdziemy w tym wszystkim sens.
Zajęcia to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata, a dla rodziców inspiracja do wspólnej zabawy w domu. Podczas zajęć korzystamy z ogólnie dostępnych przedmiotów zmieniając jest w najbardziej edukacyjne zabawki. Podczas zajęć kierujemy się zasadą „mogę, nie muszę”, każdy uczestniczy w miarę swoich potrzeb i możliwości, bazujemy na sprawdzonych pomysłach i czerpiemy inspirację z pedagogiki Marii Montessori i Froebla, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, metody aktywnego słuchania muzyki, sensoplatyki, zabaw fundamentalnych, dziecięcej matematyki i wielu innych,odkrywamy świat z pomocą wszystkich zmysłów: oglądamy, dotykamy, smakujemy, słuchamy, mówimy i śpiewamy, wykorzystujemy najbardziej edukacyjną i bezpieczną zabawkę świata – kreatywnego rodzica, wymieniamy poglądy i doświadczenia na temat wychowania i opieki nad naszymi pociechami.

 

Multisensorki 

Multisensorki to zajęcia multisensoryczne dla dzieci od 6 do 18 miesiąca życia. Odbywają się w poniedziałki o 18:00 i trwają 45 minut.

To świetne rozwiązanie dla pracujących Rodziców, którzy wraz z dzieckiem chcieliby uczestniczyć w rozwijających zajęciach, ale w ciągu dnia pracują!

Podczas zajęć podejmiemy wspólną zabawę, gdzie dowiecie się co i w jaki sposób robić z dzieckiem, by wspomagać jego rozwój.
Poznacie wiele zabaw, piosenek, wierszyków, tańców, które będziecie mogli wykorzystać w domu!

 

Bajkowisko

Zajęcia stworzone zostały dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Odbywają się w piątki o godzinie 10:00 i trwają 45 minut.

Zajęcia Bajkowisko to sposób na kreatywne wprowadzenie dziecka do świata bajek i baśni. W ich trakcie maluchy nie tylko usłyszą wybraną bajkę, ale także doświadczą jej całym sobą. Wszelkie aktywności przeprowadzane podczas Bajkowiska rozwijają koncentrację, umiejętność słuchania, twórcze myślenie, zdolność przeżywania i rozpoznawania emocji. Dzieci uczestnicząc w zabawach mają szansę bałaganić, hałasować, tańczyć, grać na instrumentach, taplać się w masach plastycznych, wszystko to doskonaląc małą i dużą motorykę.

 

Zabawy z sensem

Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 10:00. Stworzone dla dzieci od 10 do 24 miesiąca życia.

Przez 45 minut będziemy szukać sensu we wspólnej zabawie. Dowiecie się, jak poprzez codzienne, proste aktywności możecie wspierać rozwój swoich dzieci. Pojawią się zabawy sensoryczne, wspierające małą i dużą motorykę, rozwijające mowę oraz słuch, proste aktywności artystyczne. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga i terapuetę, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i rodzicami. To nie tylko czas spędzony w miłej atmosferze, ale także solidna porcja wiedzy i pomysłów na wspólne spędzanie czasu. Na zajęciach pojawiają się zabawy z elementami Dziecięcej Matematyki, glottodydaktyki, edukacji przez ruch, pedagogiki Montessorii