Musical Babies (6m – 3 lata)

Zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat.

Co robi dziecko na zajęciach Musical Babies?

 • Poznaje proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włącza się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności;
 • Osłuchuje się z naturalnym językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu, szkole;
 • Uczy się prawidłowej wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego;
 • Wykształca wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową;
 • Ma możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku;
 • Usprawnia wrażliwość sensoryczną, estetyczną i poznawczą poprzez uważnie przygotowane pomoce dydaktyczne, zaprojektowane przez artystów-grafików i dzieci;
 • Rozwija motorykę poprzez udział w czynnościach ruchowych i taniec;
 • Może słuchać piosenek i rymowanek poznanych na zajęciach na płytach CD w domu, podróży, czy podczas zabawy.

Dlaczego ta wcześnie, kiedy dziecko jeszcze nie mówi?

Na zajęciach Musical Babies maluszki zaczynają swoją przygodę z językiem obcym w najlepszym momencie – kiedy ich mózg pracuje parokrotnie szybciej niż w późniejszym życiu. To właśnie wtedy jest maksymalnie chłonny i wyczulony na wszystkie bodźce, które stale analizuje i przetwarza. Narząd słuchu i ośrodki w mózgu odpowiedzialne za naukę języka, są nastawione na maksymalny zakres czułości – dziecko jest wówczas zdolne usłyszeć i zapamiętać niebywale bogatą skalę dźwięków, słownictwa, niuanse wymowy oraz zmiany w intonacji. To słuch absolutny, który umożliwia przyswojenie, a następnie nauczenie się języka obcego. Właśnie wówczas, wykorzystując ten naturalny mechanizm, można wprowadzić także język obcy, dokładnie tak samo jak w przypadku dzieci dwujęzycznych. Po to, aby dziecko przyswoiło język obcy w sposób całkowicie naturalny – bo tylko taka metoda daje realny i długotrwały efekt.

Dlaczego język angielski w połączeniu z muzyką?

Program Musical Babies łączy język obcy z muzyką, wykorzystując naturalny potencjał słuchu absolutnego. Tylko wówczas dziecko może nauczyć się naturalnej i prawidłowej wymowy, intonacji i akcentu, ponieważ z wiekiem wyczulenie słuchowe u większości z nas zanika. Muzyka towarzysząca temu procesowi sprzyja w sposób niepodważalny. Język poznany poprzez piosenki i rymowanki jest niewymazywalny z naszej pamięci – pozostaje tam na zawsze. Dodatkowo, muzyka klasyczna używana podczas zajęć kojąco wpływa na psychikę maluszka, łagodzi stany napięcia, korzystnie wpływa na koncentrację, oraz ułatwia przyswajanie treści tematycznych. Podczas zajęć używane są także bardzo różnorodne materiały dydaktyczne i sensoryczne.

Czas trwania – 30 minut

Zajęcia prowadzi certyfikowany instruktor programu Musical Babies i Musical English.

 

Musical English (3 – 6 lat)

Musical English to muzyczno-ruchowe zajęcia w języku angielskim, na które zapraszamy dzieci od 3 do 6 lat. Na zajęciach wykorzystywany jest potencjał poznawczy dzieci, gdyż przyswajają wiedzę wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem i smakiem! W czasie nauki język jest trwale poznawany, a w dodatku wykształcany jest efektywny sposób nauki. Dzieci uczą się w swoim własnym tempie, w czasie zabawy.

Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich. Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np. kolory, liczebniki, zwierzęta domowe, pojazdy, etc.), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka obcego, tj z zakresu muzyki, rytmiki czy motoryki małej.

Każde zajęcia mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i rutyny. Jest bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną” i twórczą zabawę. Dodatkowe karty pracy jakie dzieci otrzymują do domu mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicem.

Na zajęciach dziecko:

 • jest traktowane indywidualnie
 • uwrażliwia się na język angielski
 • uczy się podstawowych zwrotów poprzez zabawę i ruch
 • uczy się prawidłowej wymowy angielskiej
 • ma okazję do wykonywania kart prac w domu
 • uczy się przez zabawę

Czas trwania – 30 minut

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego instruktora programu Musical Babies i Musical English.

 

Gordonki (0 – 3l)

WAŻNE!!! W Polanie zajęcia gordonowske prowadzone są przez certyfikowanego instruktora Instytutu Gordona.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą E.E. Gordona. Warsztaty przeznaczone są dla niemowląt i dzieci w wieku 0-3 lata.

Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Podczas zajęć gordonowskich dzieci uczą się rozumieć i improwizować muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu – głosu. Ponadto dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

Na zajęciach:

 • wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka
 • rozwijana wrażliwość słuchowa
 • kształtowany głos
 • doskonalone umiejętności śpiewania
 • doskonalone umiejętności podejmowania różnych działań
 • współdziałania z innymi
 • naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych.

Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne i ma lepszy kontakt ze światem, a także kształci swoją wrażliwość i osobowość.

Czas trwania – 30 minut

 

Sensoplastyka®

Zajęcia przeznaczone nie tylko dla małych artystów, ale przede wszystkim dzieci ciekawych świata. Sensoplastyka® stymuluje optymalny rozwój całego organizmu dziecka poprzez wpływanie na wszystkie zmysły – wzroku, smaku, słuchu, węchu oraz dotyku.

Na szkoleniach poznawane są niecodzienne techniki plastyczne z użyciem przedmiotów codziennego użytku.

W czasie zajęć:

 • wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni u dzieci
 • dbamy o usprawnienie ruchowe
 • wspieramy rozwój zmysłów
 • wpływamy na rozwój mowy
 • budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa

Przewidziano zajęcia w dwóch grupach wiekowych: 6m – 3 lata oraz 3 – 6 lat

Czas trwania zajęć: 45 minut