Gordonki

Zajęcia muzyczne stworzone dla niemowląt i dzieci od 1 dnia życia do 3 lat. Odbywają się trzy razy w tygodniu- we wtorki o godzinie 13:30 i 14:15 oraz w czwartki o godzinie 10:00. Trwają 40 minut.

Gordonki są zajęciami umuzykalniającymi prowadzonymi w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą E.E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć gordonowskich dzieci uczą się rozumieć i improwizować muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu – głosu. Ponadto dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

 

Przygody z muzyką – Ukulele

Zapraszamy na grupowa zajęcia umuzykalniające z elementami ukulele dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Podczas zajęć przeniesiemy się do zaczarowanego królestwa, gdzie mieszka smutna Królewna. Królewna Ukulelina pozostająca pod wpływem zaklęcia nigdy się nie uśmiecha i nic nie jest w stanie jej rozbawić. Dowiemy się, czy instrument stworzony przez dzielnego marynarza odczaruje królewnę i rozweseli ją, czy też będzie do tego potrzebna specjalna piosenka.
Prowadząca zajęcia – Wiktoria Szubelak jest jedną z najbardziej utalentowanych młodych polskich gitarzystek klasycznych!
Zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Jeśli zdecydujemy się postawić na nie, potraktujmy je jak formę inwestycji w poszerzenie horyzontów myślowych i rozwojowych dziecka, nie zaś jak pierwszy krok do jego kariery muzycznej.
Niemowlęta i małe dzieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających są nie tylko bardziej świadome muzycznie, ale również – a może przede wszystkim – mają lepiej rozwinięte gesty i umiejętności społeczne od dzieci, które w takich zajęciach nie uczestniczą.

 

Przygody z muzyką – Gitara

Zajęcia muzyczne stworzone dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Odbywają się w środy o godzinie 17:00. Trwają 45 minut.

Zapraszamy na warsztaty gry na gitarze w Polanie.
Podczas zajęć dzieci nie tylko opanują podstawy gry na gitarze, ale także nauczą się ulubionych piosenek, spróbują swoich sił w improwizacji i wspólnego muzykowania w grupie.
Prowadząca zajęcia – Wiktoria Szubelak jest jedną z najbardziej utalentowanych młodych polskich gitarzystek klasycznych!
Zajęcia umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Jeśli zdecydujemy się postawić na nie, potraktujmy je jak formę inwestycji w poszerzenie horyzontów myślowych i rozwojowych dziecka, nie zaś jak pierwszy krok do jego kariery muzycznej.
Niemowlęta i małe dzieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających są nie tylko bardziej świadome muzycznie, ale również – a może przede wszystkim – mają lepiej rozwinięte gesty i umiejętności społeczne od dzieci, które w takich zajęciach nie uczestniczą.