Zmysłowisko

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 10 miesiąca życia do 2 lat. Odbywają się w czwartki o godzinie 13:00. Trwają 45 minut.

Zajęcia to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata, a dla rodziców inspiracja do wspólnej zabawy w domu. Podczas zajęć wykorzystywane są ogólnie dostępne przedmioty, które występują w roli edukacyjnych zabawek. To czas na pogłębienie relacji z dzieckiem i wspieranie jego rozwoju. Odnajdując sens w zabawie dzieci mają szansę do chlapania, brudzenia, gilgotania, czy turlania po podłodze. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają świat z pomocą wszystkich zmysłów, czerpią inspirację z pedagogiki Marii Montessori i Froebla, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, metody aktywnego słuchania muzyki.

 

Logorytmika®

Zajęcia dedykowane są dzieciom od 12 miesiąca życia do  3 lat. Odbywają się w poniedziałki o godzinie 10:00 oraz we wtorki o godzinie 16:00, każde z nich trwają 45 minut.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę logopedę.

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju mowy poprzez zabawy rytmiczne, śpiewanie z pokazywaniem, taniec, zabawy integracyjne, grę na instrumentach, zabawy ortofoniczne i słuchowe. Zajęcia obejmują ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, prawidłowy oddech, ćwiczenia rozluźniające ciało, ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Zaprezentowana na zajęciach muzyka nakłaniała do ruchu, który to rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne dziecka.

Na każdych zajęciach pojawiają się stałe elementy w tym zabawy ruchowe (zarówno z zakresu motoryki dużej jak i małej), słuchowe, paluszkowe, ćwiczenia aparatu mowy i fonacji. Pojawiają się także masażyki. Udział dziecka w zabawach jest zawsze dobrowolny, to rodzic wykazuje się zaangażowaniem, które owocuje chęcią naśladowania. Prowadząca tłumaczy na czym polegają ćwiczenia w formie zabawy oraz czemu służą i dlaczego warto je powtarzać w domu. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody pracy, m.in. Metodę Dobrego Startu, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss.

Logorytmika jest bardzo lubiana przez dzieci, gdyż jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości.

 

Sensoplastyka®

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Odbywają się w piątki o godzinie 13:00. W TRYBIE CO 2 TYGODNIE
Sensoplastyka®, to swobodna aktywność dziecka na otwartej przestrzeni – w specjalnie na potrzeby zajęć stworzonej „jadalnej piaskownicy”. Zajęcia, to spontaniczna aktywność bez poleceń, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów spożywczych. Będziemy sypać, mieszać, lepić, malować, zgniatać, wąchać, smakować, a przede wszystkim kreatywnie się stymulować. Zajęcia opierają się na dziecięcej ciekawości świata i potrzeby doświadczania zgodnie z myślą – brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko!
W czasie zajęć dzieci mają szansę na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wsparcie rozwoju zmysłów i mowy, usprawnienie ruchowe. Materiały sensoryczne wykorzystywane w trakcie zajęć są bezpiecznymi produktami spożywczymi. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe proszone są o zabranie ze sobą ręcznika oraz ubrań na przebranie- zajęcia są brudzące.