Baby Balet

Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat. Odbywają się w czwartki o godzinie 16:15, trwają 30 minut.

Zajęcia baletowe dla najmłodszych dzieci to podstawowe ćwiczenia taneczne wzbogacone o zabawy ruchowe. Wpływają one pozytywnie na równowagę, postawę sylwetki, wzmocnienie ciała i mięśni. Baby Balet to okazja do aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników pod opieką rodzica bądź opiekuna, który również może uczestniczyć w zajęciach wraz z dzieckiem. To zajęcia rozwijające koordynację ruchową, pamięć wzrokową i mięśniową, poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną. Wszystkie tańce i figury prezentowane w ich trakcie są przystępne i osiągalne dla dzieci, tak, aby czuły się one jak najbardziej swobodnie.

 

Logorytmika

Zajęcia dedykowane są dzieciom w dwóch przedziałach wiekowych: od 9 miesiąca życia do 1.5 roku oraz od 1.5 roku do 3 lat. Odbywają się w poniedziałki o godzinie 9:15 oraz we wtorki o godzinie 15:30 i 16:30, każde z nich trwają 45 minut.

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Zajęcia obejmują ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, prawidłowy oddech, ćwiczenia rozluźniające ciało, ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Zaprezentowana na zajęciach muzyka nakłaniała do ruchu, który to rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne dziecka. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości.

 

Sensoplastyka®

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Odbywają się w środy o godzinie 13:15.

Sensoplastyka® to zajęcia stworzone z myślą o dzieciach ciekawych świata. Uczestnicy zajęć mają okazję na poznanie niecodziennych technik plastycznych z użyciem przedmiotów codziennego użytku. Sensoplastyka® stymuluje optymalny rozwój całego organizmu dziecka poprzez wpływanie na wszystkie zmysły – wzroku, smaku, słuchu, węchu oraz dotyku. W czasie zajęć dzieci mają szansę na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wsparcie rozwoju zmysłów i mowy, usprawnienie ruchowe. Materiały sensoryczne wykorzystywane w trakcie zajęć są bezpiecznymi produktami spożywczymi. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe proszone są o zabranie ze sobą ubrań na przebranie- zajęcia są mocno brudzące.

 

Zmysłowisko

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 10 miesiąca życia do 2 lat. Odbywają się w piątki o godzinie 13:00. Trwają 45 minut.

Zajęcia to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata, a dla rodziców inspiracja do wspólnej zabawy w domu. Podczas zajęć wykorzystywane są ogólnie dostępne przedmioty, które występują w roli edukacyjnych zabawek. To czas na pogłębienie relacji z dzieckiem i wspieranie jego rozwoju. Odnajdując sens w zabawie dzieci mają szansę do chlapania, brudzenia, gilgotania, czy turlania po podłodze. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają świat z pomocą wszystkich zmysłów, czerpią inspirację z pedagogiki Marii Montessori i Froebla, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, metody aktywnego słuchania muzyki.

 

Learn & Play

Odbywają się w czwartki o godzinie 10:00 i trwają 45 minut. Zostały stworzone z myślą o dzieciach w wieku 20-36 miesięcy.

Zajęcia Learn & Play to połączenie nauki i zabawy, z której czerpią zarówno dzieci jak i dorośli! Aktywności organizowane w ich trakcie zawierają elementy dziecięcej matematyki, ćwiczenia rozluźniające ciało, piosenki w języku angielskim, wprowadzają różnorodne techniki artystyczne, usprawniają dużą i małą motorykę. Formuła zajęć pozwala na pokazanie rodzicom w jaki sposób organizować zabawy dla dzieci w domu tak, aby były nie tylko okazją do śmiechu, ale także wspierały ważne obszary rozwoju. Wskazówki dotyczące działań, które mogą podejmować dorośli są im przekazywane poprzez zaangażowanie ich do czynnego udziału w zajęciach wraz z dzieckiem. Wykorzystywane materiały dydaktyczne mogą być z łatwością odtworzone w domach.