Gordonki

Zajęcia muzyczne stworzone dla niemowląt i dzieci od 1 dnia życia do 3 lat. Odbywają się trzy razy w tygodniu- we wtorki o godzinie 13:30 (dzieci chodzące) i 14:15 (dzieci niechodzące) oraz w czwartki o godzinie 10:00 (grupa mieszana). Trwają 40 minut.

Gordonki są zajęciami umuzykalniającymi prowadzonymi w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą E.E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć gordonowskich dzieci uczą się rozumieć i improwizować muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu – głosu. Ponadto dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

 

 Multisensorki i Multisensorki Junior

Multisensorki, to zajęcia multisensoryczne dla dzieci od 6. do 18. miesiąca życia.

Multisensorki Junior, to zajęcia multisensoryczne dla dzieci od 18. do 36. miesiąca życia

Zajęcia wspomagające rozwój dziecka poprzez wielozmysłowe doznania + mini warsztaty dla rodziców.

Jedyne takie zajęcia na rynku połączone z warsztatami dla rodziców!

Ramowy plan zajęć:
1. Powitanie
2. Piosenka sensoryczna
3. Ćwiczenia ruchowe
4. Budowanie świadomości części ciała
5. Zabawy sensoryczne
6. Taniec integracyjny, we wspomaganiem ruchowym
7. Relaks
8. Pożegnanie
10. Mini warsztat dla rodziców – na każdych zajęciach poruszana jest inna tematyka wspomagania rozwoju dzieci w warunkach domowych.
 
Multisensorki Plus odbywają się w Polanie o godzinie 18:00 – to świetne rozwiązanie dla pracujących Rodziców, którzy wraz z dzieckiem chcieliby uczestniczyć w rozwijających zajęciach, ale w ciągu dnia pracują!
 
Co wyróżnia zajęcia KreatiMo?
1. Są prowadzone przez pedagoga specjalnego i terapeutę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dlatego podczas zajęć prowadząca dba o prawidłowe wzorce ruchowe i postawę dzieci oraz wykorzystuje elementy metod terapeutycznych, aby wspierać wszystkie istotne etapy rozwoju.
2. Podjęte działania, odpowiadają strefie najbliższego rozwoju dziecka, dlatego podczas zajęć choć dzieje się „to samo dla wszystkich”, to dla każdego działania są dostosowane. Wynika to z faktu, że to nie wiek jest wyznacznikiem możliwości i potrzeb dziecka, a jego aktualny rozwój.
3. Działania podejmowane są indywidualnie z każdym dzieckiem w myśl zasady indywidualizm w grupie, wtedy pozostali mogą obserwować swoich kolegów i trenować cierpliwość oraz czekanie na swoją kolej. Niby proste i banalne ale nie jest zawsze takie oczywiste.
4. Podczas zajęć rodzice budują więź ze swoim maluchem i mają okazję obserwować dziecko podczas nowych doznań i doświadczeń. W czasie zajęć nie mówimy dziecku co ma robić, pozwalamy mu odkrywać, naśladować i podejmować inicjatywę.
5. Dzieci podczas powitania, wspólnych zabaw i tańców integracyjnych wchodzą w interakcję z innymi, budując pierwsze relacje społeczne lub po prostu zauważają inne dzieci w grupie.
6. Zajęcia posiadają zarówno stałe jak i zmienne elementy. Elementy stałe takie jak: powitanie, piosenka sensoryczna i pożegnanie, budują schemat zajęć, sprawiają, że dziecko buduje sobie poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalają aktywnie uczestniczyć w śpiewie zarówno rodzicom jak i dzieciom. Zmienne elementy wpływają na ciągły rozwój zajęć i budują ciekawość.
7. Celem zajęć jest szeroko pojęte wspomaganie rozwoju maluchów. Kręgosłupem zajęć jest budowanie orientacji w schemacie własnego ciała, i ciała innych osób. To pozwala budować samoświadomość dziecka oraz podejmować zabawy naśladowcze. Orientacja w schemacie ciała jest istotna w czasie nauki samodzielności i samoobsługi, to także początek kształtowania się pojęć matematycznych.
8. Zajęcia mają także charakter przesiewowy, podczas polisensorycznych aktywności i zabaw ruchowych można zauważyć ewentualne zaburzenia i nieprawidłowości, co umożliwia wczesne działanie i ewentualną diagnozę.
9. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy Metody Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne, elementy metody Integracji Sensorycznej, elementy metody Werbo-tonalnej, elementy Sensoplastyki® wstęp, elementy pedagogiki zabawy oraz wiedzę i umiejętności zdobyte w dotychczasowej pracy z dziećmi.

Sensoplastyka®

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Odbywają się w piątki o godzinie 13:00. W TRYBIE CO 2 TYGODNIE
Sensoplastyka®, to swobodna aktywność dziecka na otwartej przestrzeni – w specjalnie na potrzeby zajęć stworzonej „jadalnej piaskownicy”. Zajęcia, to spontaniczna aktywność bez poleceń, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie produktów spożywczych. Będziemy sypać, mieszać, lepić, malować, zgniatać, wąchać, smakować, a przede wszystkim kreatywnie się stymulować. Zajęcia opierają się na dziecięcej ciekawości świata i potrzeby doświadczania zgodnie z myślą – brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko!
W czasie zajęć dzieci mają szansę na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wsparcie rozwoju zmysłów i mowy, usprawnienie ruchowe. Materiały sensoryczne wykorzystywane w trakcie zajęć są bezpiecznymi produktami spożywczymi. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe proszone są o zabranie ze sobą ręcznika oraz ubrań na przebranie- zajęcia są brudzące.

 

Multi-Senses

To zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych dzieciach od 6 do ok. 14 miesiąca życia (zajęcia dla dzieci niechodzących). Odbywają się one w poniedziałki o godzinie 10:00 i trwają 45 minut.

Ze względu na wrodzoną ciekawość świata człowiek od urodzenia uczy się go poznawać, odczuwać i rozumieć. Kierując tymi procesami w odpowiedni sposób możemy sprawić, że przebiegną one w sposób prawidłowy, a przeżywane w ich trakcie emocje w pozytywny sposób wpłyną na dalszy rozwój naszego dziecka. Zajęcia „Multi-senses” wskażą, w jaki sposób spędzać z dzieckiem czas, tak, aby świadomie rozpoznawało i odczuwało bodźce. W trakcie zajęć postaramy się o to, by w prawidłowy sposób kształtować i rozwijać spostrzegawczość, pamięć krótkotrwałą i długotrwałą, koordynację ruchową, umiejętności społeczne, wrażliwość na bodźce.

Co zyskują dzieci?
– rozwijają sprawność rączek i paluszków – dzięki dotykaniu materiałów o różnych strukturach i konsystencji,
– wzmacniają mięśnie swoich rączek i nóżek, żeby przygotować je najpierw do wysokiego podporu, potem do czworakowania, siadania i wstawania – poprzez stymulujące zabawy ruchowe,
– rozbudowują sieć połączeń nerwowych w mózgu – poprzez odpowiednią stymulację receptorów czuciowych,
– rozwijają sprawność ruchową – dzięki ćwiczeniom wspierającym rozwój ośrodków mózgu, odpowiedzialnych za ruch i równowagę,
– rozwijają spostrzegawczość, pamięć krótkotrwałą i długotrwałą,
– odkrywają świat za pomocą wszystkich 7 zmysłów!

A co zyskują Opiekunowie?
– to idealny motywator do wyjścia z domu i spotkanie innych Opiekunów z dziećmi w podobnym wieku,
– to czas na rozmowę i wymiana doświadczeń,
– to czerpanie inspiracji, jak poprzez zabawę, wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień.

 

Logorytmika®

Zajęcia dedykowane są dzieciom od 10 miesiąca życia do  3 lat. Odbywają się w poniedziałki o godzinie 10:00 oraz we wtorki o godzinie 16:00, każde z nich trwają 45 minut.

Zajęcia prowadzi doświadczony logopeda, certyfikowany trener Logorytmiki®.

Logorytmika® to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju mowy poprzez zabawy rytmiczne, śpiewanie z pokazywaniem, taniec, zabawy integracyjne, grę na instrumentach, zabawy ortofoniczne i słuchowe. Zajęcia obejmują ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, prawidłowy oddech, ćwiczenia rozluźniające ciało, ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Zaprezentowana na zajęciach muzyka nakłaniała do ruchu, który to rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne dziecka.

Na każdych zajęciach pojawiają się stałe elementy w tym zabawy ruchowe (zarówno z zakresu motoryki dużej jak i małej), słuchowe, paluszkowe, ćwiczenia aparatu mowy i fonacji. Pojawiają się także masażyki. Udział dziecka w zabawach jest zawsze dobrowolny, to rodzic wykazuje się zaangażowaniem, które owocuje chęcią naśladowania. Prowadząca tłumaczy na czym polegają ćwiczenia w formie zabawy oraz czemu służą i dlaczego warto je powtarzać w domu. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody pracy, m.in. Metodę Dobrego Startu, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss.

Logorytmika® jest bardzo lubiana przez dzieci, gdyż jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości.