Gordonki

Zajęcia muzyczne stworzone dla niemowląt i dzieci od 1 dnia życia do 3 lat. Odbywają się dwa razy w tygodniu- we wtorki o godzinie 13:30 oraz w czwartki o godzinie 9:20. Trwają 40 minut.

Gordonki są zajęciami umuzykalniającymi prowadzonymi w oparciu o teorię uczenia się muzyki prof. Eliasa E. Gordona zajęcia umuzykalniające inspirowane metodą E.E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć gordonowskich dzieci uczą się rozumieć i improwizować muzykę za pomocą swego najcenniejszego instrumentu – głosu. Ponadto dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

 

Sensoplastyka®

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Odbywają się w środy o godzinie 13:15.

Sensoplastyka® to zajęcia stworzone z myślą o dzieciach ciekawych świata. Uczestnicy zajęć mają okazję na poznanie niecodziennych technik plastycznych z użyciem przedmiotów codziennego użytku. Sensoplastyka® stymuluje optymalny rozwój całego organizmu dziecka poprzez wpływanie na wszystkie zmysły – wzroku, smaku, słuchu, węchu oraz dotyku. W czasie zajęć dzieci mają szansę na budowanie świadomości ciała i przestrzeni, wsparcie rozwoju zmysłów i mowy, usprawnienie ruchowe. Materiały sensoryczne wykorzystywane w trakcie zajęć są bezpiecznymi produktami spożywczymi. Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe proszone są o zabranie ze sobą ubrań na przebranie- zajęcia są mocno brudzące.

 

Multi-Senses

To zajęcia stworzone z myślą o najmłodszych dzieciach od 6 miesiąca życia do 2 lat. Odbywają się one w poniedziałki o godzinie 10:00 i trwają 45 minut.

Ze względu na wrodzoną ciekawość świata człowiek od urodzenia uczy się go poznawać, odczuwać i rozumieć. Kierując tymi procesami w odpowiedni sposób możemy sprawić, że przebiegną one w sposób prawidłowy, a przeżywane w ich trakcie emocje w pozytywny sposób wpłyną na dalszy rozwój naszego dziecka. Zajęcia „Multi-senses” wskażą, w jaki sposób spędzać z dzieckiem czas, tak, aby świadomie rozpoznawało i odczuwało bodźce. W trakcie zajęć postaramy się o to, by w prawidłowy sposób kształtować i rozwijać spostrzegawczość, pamięć krótkotrwałą i długotrwałą, koordynację ruchową, umiejętności społeczne, wrażliwość na bodźce.

 

Logorytmika

Zajęcia dedykowane są dzieciom w dwóch przedziałach wiekowych: od 9 miesiąca życia do 1.5 roku oraz od 1.5 roku do 3 lat. Odbywają się w poniedziałki o godzinie 9:15 oraz we wtorki o godzinie 15:30 i 16:30, każde z nich trwają 45 minut.

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Zajęcia obejmują ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, prawidłowy oddech, ćwiczenia rozluźniające ciało, ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę poszczególnych głosek. Zaprezentowana na zajęciach muzyka nakłaniała do ruchu, który to rozładowuje napięcie fizyczne i psychiczne dziecka. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą nie tylko wiele korzyści, ale i wiele radości.