Gimnastyka artystyczna

Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku od 4 do 6 roku życia. Odbywają się w czwartek o godzinie 16:45 i trwają 30 minut.

Gimnastyka artystyczna to zajęcia ruchowo- taneczne z elementami baletu. Podczas zajęć dzieci pozostające pod opieką instruktora mają okazję do wejścia do artystycznego świata tańca i teatru. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na koordynację ruchową, wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni. Wykonywane ćwiczenia przedstawiane są w przystępny i zabawowy sposób, co wpływa na swobodę i pozytywną atmosferę panującą wśród uczestników. Podczas Gimnastyki artystycznej dzieci uwrażliwiają się na muzykę i rytm, a co za tym idzie zwiększają świadomość własnego ciała, towarzyszących im emocji i przeżyć.

 

Fizjo-Harce

Zajęcia zostały stworzone z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat. Odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00, trwają 45 minut.

Kto z nas nie marzy o tym by jego dziecko spędzało aktywnie czas? Fizjo-Harce są formą zorganizowanej aktywności ruchowej zawierającej elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Uczestnictwo w nich, to okazja by wspomóc prawidłowy rozwój ciała, ale także ducha. Dobre samopoczucie gwarantowane! Za sprawą ćwiczeń wykonywanych w ich trakcie dbamy o prawidłową postawę ciała, rozwój małej i dużej motoryki, płynność ruchów i ich koordynację. To świetna zabawa i ćwiczenia w jednym.

 

Eksperymenty

Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Odbywają się we wtorek o godzinie 17:30 i trwają 45 minut.

Eksperymenty to zajęcia naukowe dla dzieci ciekawych świata. Rozwijanie pierwszych zainteresowań najmłodszych jest kluczową wartością, która swoje odzwierciedlenie miała będzie w późniejszych etapach dorastania. Zaszczepienie w dziecku ciekawości do świata pozwoli na wzmocnienie pozostałych sfer życia, takich jak: efektywne uczenie się, lepsze kontakty z rówieśnikami, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, a nawet wybór określonego kierunku ścieżki zawodowej. W trakcie zajęć, używając pojęć naukowych, wiedza z zakresu chemii, fizyki, przyrody stanie się dostępna i osiągalna dla dziecka. Terminy, które zostaną poznane przez dziecko trakcie zajęć to między innymi: podciśnienie, tarcie, zasada i kwas, reakcja chemiczna, ładunek elektryczny, napięcie powierzchniowe, siła magnetyczna i wiele wiele więcej.